In Memoriam  Dr. Octavian C. Buracu
'
Dr. Octavian C. Buracu
Membru al Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala (9 februarie - 11 mai 1990)

Nascut la 26 aprilie 1932 în Drobeta-Turnu Severin, în familia protopopului Coriolan Buracu, deputat si senator PNT (1928-1932), condamnat politic de regimul comunist; crestin ortodox.

Facultatea de geologie-geografie a Universitatii din Bucuresti (1955); diplomat universitar, specializat în domeniul geochimic, domeniu în care si-a dat si doctoratul (1974).

Geolog, geolog principal si sef de sectie la Întreprinderea geologica de prospectiuni din Bucuresti (1955-1977) si la Întreprinderea de prospectiuni si exploatari geologice din Cluj-Napoca (1977-1993); a predat si ca profesor asociat la Centrul de perfectionare al geologilor din Ministerul Geologiei, în perioada 1984-1988.
Nu a fost membru al PCR.

La 26 decembrie 1989 a fost ales presedinte al CPFSN al judetului Cluj; devenit din februarie CPUN; în conditiile evenimentelor din decembrie si pîna la 1 august 1990 a rezolvat în aceasta calitate, o serie de probleme de  ordin social, politic, administrativ, economic si interetnic cu care s-a confruntat acest judet. A reprezentat judetul Cluj in CPUN la nivel national (9 februarie - 11 mai 1990).

A slujit cu credinta meseria de geolog si dascal, a fost devotat valentelor democratiei si ale unitatii europene, desfasurînd o activitate absteneasca pentru a converti la perceptele bunelor relatii interetnice o parte din concetatenii sai români, maghiari, germani, romi, armeni, etc.

Autor al nomeroase lucrari si comunicari stiintifice de specialitate; de asemenea, a acordat o serie de interviuri la Radioteleviziunea româna, americana, italiana, maghiara, precum si în numeroase ziare din strainatate; lucrarea "Prospectarea zacamintelor de minereuri" a primit Premiul Academiei Române pentru geologie (1978).
Membru fondator al AC, al Fundatiei culturale "Tribuna Ardealului din Cluj" si al Fundatiei "Memoria"; în anul 1992 a înfiintat la Cluj-Napoca Asociatia "Dialog Interetnic", al carei presedinte a fost, asociatie prin care a întretinut relatii cu asociatii similare din alte tari; a devenit si membru fondator al Organizatiei Româno-Britanice de educatie în domeniul drepturilor omului.

Distins cu "Ordinul Muncii" clasa a III-a (1974) pentru rezultate deosebite în activitatea geologica; pentru activitatea interetnica desfasurata în 1992 a fost cooptat ca Membru de Onoare al Asociatiei de prietenie maghiaro-române din Pécs (Ungaria).
Ca o recunoastere europeana a activitatii sale si pentru protejarea sa împotriva unor eventuale acte teroriste, Parlamentul Europei a emis o hotarîre speciala în sprijinul sau.

Dr. Octavian C. Buracu

A geológiai tudományok doktora.

A Román Akadémia kitüntetettje.

Az 1989.-es decemberi forradalom után Kolozs megye elso prefektusa. Románia ideiglenes parlamentjének Kolozs megyei képviseloje.

Kezdeményezte Kolozs megye magyar nemzetiségu lakosainak egyéni és kollektív jogai gyakorlatba ültetését, a magyar tannyelvu iskolák újjászervezését, egyházi ingatlanok reprivatizálását. Törekedett a politikai pártok részére (RMDSZ-t is ideértve) megfelelo helyiség, a muködési feltételek biztosítására.

Részt vett minden olyan rendezvényen, melyen a magyar kisebbség jogaival foglalkoztak; meghívottja és résztvevoje volt az RMDSZ kongresszusának 193 decemberében Brassóban.
A Polgári Szövetség" (Alianta Civica) alapító tagja, mely a jelenlegi romániai ellenzék jelentos tényezoje.

Alapítója és egyben elnöke az "Interetnikai Párbeszéd Társaság"-nak (Asociatia pentru Dialog Interetnic), melynek célja, hogy aktívan kiálljon az Erdélyben élo magyar, német, zsidó, lengyel, örmény, stb. nemzetiségu lakosok egyéni és kollektív jogaiért.

Közeli munkatársa Doinea Cornea asszonynak, aki neves ellenzéki személyiség.


(1932-1995)    "Viata mea pentru voi - Életem értetek"